Polityka prywatności

Polityka Prywatności

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

www.panizyciaiszycia.pl

Poniżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo podczas użytkowania sklepu internetowego Pani Życia prowadzonego pod adresem https://panizyciaiszycia.pl przez firmę Harmony Rafał Malinowski z siedzibą w Żorach, ul. Skrzeczkowicka 2. Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak i czerpaniu korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki Prywatności jest niezgodny z wolą użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania ze sklepu.

Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu internetowego, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Sklepu internetowego).

Każdego użytkownika sklepu internetowego Pani Życia obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w momencie korzystania ze sklepu.

Sklep internetowy Pani Życia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapisach Polityki Prywatności bez wcześniejszego informowania o tym fakcie użytkowników sklepu. Nigdy nie wpływa to na priorytetową zasadę: nie sprzedajemy, nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych bądź adresowych użytkowników sklepu.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Administrator Sklepu na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i  politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług.

DANE OSOBOWE

Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji elektronicznego newslettera lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie sklepu Pani Życia. W tych przypadkach wymagane jest podanie określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do systemu sklepu. Do tego momentu gromadzone są standardowe dane z logów serwera takie jak numer IP komputera użytkownika, data i czas odwiedzin czy oglądane produkty. Są one zbierane przez administratora sklepu w celach statystycznych, co w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu ochrony danych osobowych użytkownika.

Dokonanie przez użytkownika zakupu w sklepie internetowym Pani Życia i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z tym, iż Administratorem podanych danych osobowych staje się firma Harmony Rafał Malinowski z siedzibą w Żorach przy ul. Skrzeczkowickiej 2, 44-245 Żory. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez Harmony wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury) oraz wysyłki produktów.

Dane osobowe ujawnione w formularzu kontaktowym przetwarzane są przez Harmony wyłącznie w celach kontaktowych i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu dokonania kontaktu.

Jedynie za zgodą użytkownika, jego dane mogą zostać wykorzystane do celów innych niż wskazane wyżej (np. marketingowych).

Tylko i wyłącznie uprawnieni pracownicy sklepu internetowego La Bambam mają dostęp do danych osobowych użytkowników sklepu. Osoby te zobowiązane są do zachowania tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do danych osobom niepożądanym.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM

www.panizyciaiszycia.pl

Zamówienie złożone w sklepie internetowym Pani Życia zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Nazwa firmy (jeśli jest taka konieczność),
 3. NIP firmy (jeśli jest taka konieczność),
 4. Adres wysyłkowy i/lub adres do faktury,
 5. Adres poczty elektronicznej,
 6. Numer telefonu.

Są one niezbędne do prawidłowego i pełnego przebiegu zakupów oraz pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze każdego Klienta. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia.

Sklep internetowy Pani Życia zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom sklepu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz – w wyjątkowych sytuacjach – kontaktowania się z nimi w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem.

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

a) Zenbox sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa NIP: PL949-219-10-21 REGON: 242888558 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym jest zainstalowany sklep,

b) PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar.

NEWSLETTERY

Wyrażenie zgody podczas rejestracji konta w sklepie lub w późniejszym czasie na otrzymywanie drogą mailową bezpłatnych newsletterów daje prawo sklepowi internetowemu Pani Życia do okresowego wysyłania użytkownikom serwisu informacji o nowościach, promocjach, wyprzedażach, konkursach, kolekcjach, wydarzeniach lub każdych innych informacji związanych z działalnością sklepu.

Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili anulować, poprzez wyłączenie tej funkcji poprzez kliknięcie na linku „wypisz się”, znajdującym się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie internetowym Pani Życia.

Administratorem danych osobowych w postaci podanego adresu e-mail jest Harmony Rafał Malinowski z siedzibą w Żorach, ul. Skrzeczkowicka 2. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez Harmony wyłącznie w celu realizacji usługi Newsletter i bez odrębnej zgody nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja celu, o którym mowa powyżej.

Sklep internetowy Pani Życia zastrzega sobie prawo do:

 • chwilowego wyłączenia usługi newslettera ze względów technicznych,
 • nieuargumentowanego zaprzestania świadczenia usługi newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników,
 • usunięcia konta, którego użytkownik naruszył Regulamin sklepu internetowego La Bambam.

COOKIES (CIASTECZKA)

Cookies, czyli tzw. „ciasteczka” to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, wysyłane do komputera użytkownika sklepu internetowego Pani Życia w celu identyfikacji i późniejszego ułatwienia korzystania z witryny. Nie są one szkodliwe dla komputera i danych w nim zawartych. Oczywiście jest możliwe korzystanie ze sklepu także bez użycia plików cookies, ale dopiero po odpowiednim ustawieniu przeglądarki internetowej.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można zgłaszać korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w dziale „Kontakt”.

Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

3. Administrator w ramach Sklepu internetowego stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 • ”wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez użytkowników,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i dostosowanie Sklepu internetowego do użytkownika.  

 Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.

Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu.

– kod śledzenia Smartlook -w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu.

– kod śledzenia Pixel -w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu.